Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Podstawa prawna : Art.13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119)

„ Zgodnie z  art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję , że :

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest GMINNY OŚRODEK KULTURY
W JELEŚNI UL. PLEBAŃSKA 1, 34-340- JELEŚNIA.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W JELEŚNI  tel.33 863 66 68, rodogok@interia.pl

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych.

4. Dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pana/i dane osobowe przetwarzane są przez okres uregulowany przez instrukcję kancelaryjną.

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowychJest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestniczenia
w prowadzonych działaniach.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 687

Utworzono dnia: 01.06.2018

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

01.06.2018, Administrator główny:

Utworzenie zakładki ochrona danych osobowych