Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs potraw regionalnych

Utworzono dnia 25.10.2016
Czcionka:


Realizacja projektu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 p.n. „AKTYWNE GOSPODYNIE  Z GMINY JELEŚNIA

REGULAMIN KONKURSU POTRAW REGIONALNYCH

HOŁDYMAS GAZDOWSKI 15 października 2016 r.

§1
1. Organizatorem KONKURSU POTRAW REGIONALNYCH jest Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia zwany dalej organizatorem.
2.Konkurs organizowany jest w ramach projektu PN.  „AKTYWNE GOSPODYNIE  Z GMINY JELEŚNIA” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizowanego przez STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY JELEŚNIA 34-340 Jeleśnia ul. Plebańska 1 w ramach działania nr 2- warsztaty kulinarne.
§ 2
Celem konkursu jest:
1. identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych na terenie Gminy Jeleśnia
2. kultywowanie zwyczajów związanych z imprezą Hołdymas Gazdowski
3. wyszukiwanie potraw regionalnych, które mogłyby stać się kulinarną wizytówką Gminy Jeleśnia,
4. promocja potraw regionalnych Gminy Jeleśnia,
5. wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami warsztatów kulinarnych w ramach projektu „AKTYWNE GOSPODYNIE  Z GMINY JELEŚNIA”
6. podtrzymanie tradycji kulinarnego dziedzictwa Gminy Jeleśnia,
7. wspieranie lokalnej tożsamości kulturowej Gminy Jeleśnia w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie
§ 3
Konkurs adresowany jest do pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia.
§ 4
Aby wziąć udział w konkursie należy:
1.Zgłosić potrawy do konkursu na formularzu dołączonym do niniejszego regulaminu.
2.Dostarczyć przygotowane tradycyjne potrawy regionalne w dniu 15 października 2016 r. do godz. 15.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, ul. Plebańska 1 na imprezę Hołdymas Gazdowski.
3. Zaprezentować potrawy na tradycyjnie przybranym stole.
4. Podczas konkursu i spotkania przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia powinny być ubrane w tradycyjne stroje ludowe regionu.
§5
1.Uczestników oceniać będzie jury, złożone ze specjalistów, które przyzna  najlepszym  uczestnikom nagrody rzeczowe .
2. Potrawy oceniane będą pod względem zgodności z tradycją, walorów smakowych i estetycznych.
-Smak potrawy 1-5 punktów.
-Estetyka 1-5 punktów.
-Regionalność 1-5 punktów.
Uczestnik może otrzymać maksymalnie 15 punktów.
3. Dla uczestników konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
4. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w trakcie imprezy Hołdymas Gazdowski w dniu 15 października 2016 r.
§ 6
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora  KONKURSU POTRAW REGIONALNYCH w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
9.Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie przez organizatora oraz wykorzystanie tych materiałów w celu promocji konkursu i projektu.
§ 7
W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje organizator konkursu.

 

PROTOKÓŁ KONKURSU POTRAW REGIONALNYCH

HOŁDYMAS GAZDOWSKI 15 października 2016 r.

1. Organizatorem KONKURSU POTRAW REGIONALNYCH było Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia.
2.Konkurs organizowany został w ramach projektu PN.  „AKTYWNE GOSPODYNIE  Z GMINY JELEŚNIA” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizowanego przez STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY JELEŚNIA 34-340 Jeleśnia ul. Plebańska 1 w ramach działania nr 2- warsztaty kulinarne.
3. Celem konkursu było:
- identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych na terenie Gminy Jeleśnia
- kultywowanie zwyczajów związanych z imprezą Hołdymas Gazdowski
- wyszukiwanie potraw regionalnych, które mogłyby stać się kulinarną wizytówką Gminy Jeleśnia,
- promocja potraw regionalnych Gminy Jeleśnia,
- wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami warsztatów kulinarnych w ramach projektu „AKTYWNE GOSPODYNIE  Z GMINY JELEŚNIA”
- podtrzymanie tradycji kulinarnego dziedzictwa Gminy Jeleśnia,
- wspieranie lokalnej tożsamości kulturowej Gminy Jeleśnia w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia na pokolenie
4. Konkurs adresowany był do pań z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia.
5. W konkursie wzięło udział 9 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Jeleśnia.
6. Zgłosiły potrawy do konkursu na formularzu dołączonym do regulaminu, dostarczyły przygotowane tradycyjne potrawy regionalne w dniu 15 października 2016 r. do godz. 15.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni, ul. Plebańska 1 na imprezę Hołdymas Gazdowski oraz zaprezentowały potrawy na tradycyjnie przybranym stole. Podczas konkursu i spotkania przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia były ubrane w tradycyjne stroje ludowe regionu.
7. Jury, złożone ze specjalistów, w składzie:
-Jan Gąsiorek-przewodniczący jury, folklorysta
-Grażyna Zarzecka- inspektor ds. rolnictwa Urząd Gminy Jeleśnia
-Bronisław Jafernik- zastępca Wójta Gminy Jeleśnia
-Izabela Pieniowska- instruktor warsztatów kulinarnych
oceniło potrawy nadesłane na konkurs pod względem zgodności z tradycją, walorów smakowych i estetycznych oraz stwierdziło, że potrawy odpowiadają tradycyjnym recepturom, przygotowane zostały z należytą starannością, estetyczne zostały podane oraz posiadały wyśmienite walory smakowe.
W związku z powyższym jury oraz postanowiło przyznać 9 równorzędnych I miejsc dla następujących Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Jeleśnia:
KGW Jeleśnia,
KGW Korbielów,
KGW Krzyżowa,
KGW Krzyżówki,
KGW Pewel Wielka
KGW Przyborów I
KGW Przyborów II,
KGW Sopotnia Mała,
KGW Sopotnia Wielka,
8. Zwycięskim Kołom Gospodyń Wiejskich na ręce przewodniczącej wręczono nagrody rzeczowe w postaci naczyń kuchennych- garnki i patelnie oraz dyplomy.
9.Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie nagród odbyło się w trakcie imprezy  Hołdymas Gazdowski w dniu 15 października 2016 r.

 

konkurs potraw regionalnych

Utworzono dnia 25.10.2016, 13:36

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin konkursu kulinarnego

Utworzono dnia 25.10.2016, 10:09

Protokół konkursu kulinarnego

Utworzono dnia 25.10.2016, 10:08

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny