Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Józef Suchoń "Jeleśnia i okolice. Zarys dziejów"

Utworzono dnia 21.03.2023
Czcionka:

Dzięki uprzejmości Pana Józefa Suchonia publikujemy jego monografię na temat historii Jeleśni.

JOZEF SUCHOŃ „POGÓREK” urodził się 16 marca 1941 roku w Płudach koło Radzynia Podlaskiego, dokąd jego rodzina została wysiedlona z Jeleśni na Żywiecczyźnie w ramach tzw. Aktion Saybusch. Po niecałym roku pobytu w Generalnym Gubernatorstwie cała rodzina nielegalnie powróciła do Jeleśni, należącej wtedy do III Rzeszy, gdzie przez pewien okres musiała się ukrywać. Tam ukończył w 1955 roku Szkołę Podstawową nr 1, a następnie rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Żywcu – Sporyszu.

Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dyplom magistra inżyniera mechanika górniczego uzyskał 9 marca 1965 roku. We wrześniu 1965 roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robot Górniczych w Mysłowicach, skąd po odbyciu stażu oddelegowany został do kopalni „Staszic”. Tam, jako sztygar maszynowo elektryczny zajmował się wykonawstwem wyrobisk podziemnych.

Drugim miejscem jego pracy była Politechnika Śląska w Gliwicach, gdzie od 15 listopada 1967 roku do połowy 1994 roku pracował kolejno na stanowiskach od starszego asystenta do docenta włącznie. Na uczelni tej najpierw w Katedrze Maszyn Elektrycznych prowadził zajęcia dydaktyczne z rysunku technicznego, geometrii wykreślnej i podstaw konstrukcji maszyn, a potem w Instytucie Mechanizacji Górnictwa (IMG) przede wszystkim z zakresu transportu kopalnianego poziomego i pionowego.

W tym czasie ukończył dwuletnie studia doktoranckie i obronił w 1977 roku pracę doktorską pt.: „Metoda obliczania rozkładu obciążeń w łańcuchach przenośników zgrzebłowych”.

W swojej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej skupiał się głownie na problematyce transportu kopalnianego, a szczególnie dotyczącej całokształtu spraw związanych z przenośnikami zgrzebłowymi.

Od 1977 roku jako rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa wykonywał rożnego rodzaju ekspertyzy dla górnictwa i przemysłu z nim związanego.

W 1990 roku został powołany na członka Komisji Górniczej Polskiej Akademii Nauk.

Przez trzy kadencje był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Okręgu Górnośląskiego (PTMTS) z siedzibą w Gliwicach. Przez 6 lat był zastępcą kierownika Zakładu Transportu Poziomego Pionowego w JMG.

W 1994 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Rybnickiej Fabryki Maszyn „RYFAMA”, gdzie po wejściu tego Zakładu do 3 NFI był zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu tej firmy do września 2002 roku, a następnie po wykupieniu zakładu przez firmę „Gwarant” na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju do czasu odejścia na emeryturę w marcu 2010 roku.

W swoim dorobku ma ponad 100 publikacji naukowych i technicznych, dużą liczbę referatów, ekspertyz, opinii, patentów, pomysłów racjonalizatorskich i rozwiązań technicznych, głownie z zakresu górniczych przenośników zgrzebłowych. Ponadto jest współautorem jednej i samodzielnym autorem dwóch książek dotyczących przenośników zgrzebłowych. Jest też autorem monografii i „Jeleśnia i okolice. Zarys dziejów.”

Wraz z innymi członkami zarządu RFM „Ryfama” dokonał restrukturyzacji organizacyjnej i technicznej zakładu, co pozwoliło obronić zakład przed grożącą mu upadłością w latach 1994–1995.

Za swoją działalność naukowo–badawczą, dydaktyczną i przemysłową uzyskał między innymi:

− stopień Generalnego Dyrektora Górniczego III Stopnia,

− Złoty Krzyż Zasługi,

− Srebrną Odznakę Zasłużonego Racjonalizatora,

− Nagrodę 3 NFI za skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji RFM „RYFAMA”,

− Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

− Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej,

− Nagrodę za zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie PTMTS.

Po przejściu na emeryturę i zamieszkaniu w Krakowie rozpoczął współpracę z AGH w zakresie prac badawczych dla górnictwa.

Jest załozycielem i Prezesem Towrzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Koła w Jeleśni. W ramach działalności tego Koła organizuje szereg spotkań z wybitnymi osobami, m.in. śp. biskup Tadeusz Pieronek, Kazimierz Tischner- brat śp. ks. prof. Józefa Tischnera, Sebastian Kawa- wielokrotny mistrz świata w szybownictwie, Cecylia Kukuczka- wdowa po Jerzym Kukuczka, Józef Niewdana- autor monografii nt Przyborowa, Edmund Zaiczek- podróżnik i wielu innych.

Józef Suchoń "Jeleśnia i okolice. Zarys dziejów"

Utworzono dnia 30.12.2020, 09:23

ZAŁĄCZNIKI:

Jeleśnia i okolice VI cz.

Utworzono dnia 30.12.2020, 08:59

Jeleśnia i okolice V cz.

Utworzono dnia 30.12.2020, 08:58

Jeleśnia i okolice IV cz.

Utworzono dnia 30.12.2020, 08:54

Jeleśnia i okolice III cz.

Utworzono dnia 30.12.2020, 08:51

Jeleśna i okolice II cz.

Utworzono dnia 30.12.2020, 08:47

Jeleśnia i okolice I cz.

Utworzono dnia 29.12.2020, 15:06

okładka wydania z 2016 r.

Utworzono dnia 29.12.2020, 14:34

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny